bebeklerimiz Harita

Embriyo biyopsisi


Preimplantasyon genetik tanı yapılacaksa embriyoyu oluşturan hücrelerden bir ya da iki tanesi alınarak genetik incelemeye gönderilir, böylece en sağlıklı embriyoların seçilmesi amaçlanır.Pgd (Preimplantasyon Genetik Tanı)

Tüp bebek uygulamalarında embriyolar 2 - 6. günler arasında seçilerek anne adaylarına transfer edilmektedir. Genellikle üçüncü gün, görünümlerine göre en iyi kaliteye sahip 3 embriyo diğerleri arasından seçilerek anne adayına transfer edilmektedir. Bu şekilde en iyi görünüme sahip embriyolar seçilmesine rağmen implantasyon (rahim duvarına tutunma) ve klinik gebelik başarısı
%100 değildir. Gebelik oluştuktan sonra da ilk 3 ayda genetik bozukluklara bağlı düşükler meydana gelebilmektedir. Son yıllarda geliştirilen PGD tekniği sayesinde embriyolardaki bir gurup genetik bozukluklar saptanabilmektedir. PGD’nin tüp bebek uygulamalarına girmesiyle implantasyon ve gebelik oranlarının neden düşük seyrettiği kısmen açıklığa kavuşmuştur. Bu yöntemle en iyi kalitede gibi görünen embriyolarda bile, yaşa bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama %30, kötü kalitede olduğu düşünülen embriyolarda ise %90’lara varan oranlarda genetik bozukluk saptanmıştır. Dolayısıyla iyi kalitede görünen, ancak genetik olarak anormal olan bu embriyoların gebelik oluşturma şansı çok düşük olduğu gibi, gebelik oluşsa bile sonrasında düşükle sonuçlanma ihtimali oldukça yüksektir. Eğer düşükle sonuçlanmaz ise genetik olarak hastalıklı bir bebeğin dünyaya gelmesi söz konusu olmaktadır.

Kimlerin embriyolarında genetik bozuklukların görülme sıklığı artmaktadır ?

1. Kadının yaşı 37’nin üzerinde ise

2. Erkekte ciddi sperm bozukluğu varsa veya testis biyopsisi ile sperm elde edilerek mikro-enjeksiyon yapıldıysa

3. Erkek veya kadının kendisinde veya yakın akrabalarında kromozomal bir bozukluk / genetik bir hastalık veya taşıyıcılık durumu varsa

4. Birkaç defa tüp bebek denemesi geçirmiş ancak gebelik oluşmamış ise

5. 3 veya daha fazla sayıda düşük yapan kadınlarda

6. Genetik hastalıklı doğum öyküsü olan çiftlerde